Necrologia

Mª Goreti Pedrosa Lopes Pereira

Mª Goreti Pedrosa Lopes Pereira

Idade 61 anos

Localidade Montijos

Funeral Monte Redondo

ler mais >
António Daniel Zina

António Daniel Zina

Idade 84 anos

Localidade Brejo

Funeral Monte Real

ler mais >
João N. Capaz Bom

João N. Capaz Bom

Idade 90 anos

Localidade Outeiro da Fonte

Funeral Carvide

ler mais >
Acácio Fernandes André

Acácio Fernandes André

Idade 70 anos

Localidade Carvide

Funeral Carvide

ler mais >
Jan Frans Vincent Terlouw

Jan Frans Vincent Terlouw

Idade 56 anos

Localidade Coimbrão

Funeral Coimbrão

ler mais >
Conceição de Jesus Crespo

Conceição de Jesus Crespo

Idade 83 anos

Localidade Conqueiros

Funeral Conqueiros

ler mais >
Mª Helena M. Loureiro

Mª Helena M. Loureiro

Idade 69 anos

Localidade Qta do Alçada

Funeral Leiria

ler mais >
José Esperança Barbeiro

José Esperança Barbeiro

Idade 83 anos

Localidade Brejieira

Funeral Amor

ler mais >
Vitória Maria Ferreira

Vitória Maria Ferreira

Idade 83 anos

Localidade Várzeas

Funeral Várzeas

ler mais >
Raúl Domingues Heleno

Raúl Domingues Heleno

Idade 89 anos

Localidade Várzeas

Funeral Várzeas

ler mais >
José Leal Domingues Garcia

José Leal Domingues Garcia

Idade 62 anos

Localidade Carvide

Funeral Monte Real

ler mais >
José Carvalho Grilo

José Carvalho Grilo

Idade 74 anos

Localidade Grou

Funeral Monte Redondo

ler mais >